Vandkvalitet

Råvandskvalitet

Alle råvandsanalyser som er foretaget siden 1986 ses på bilag 1.
Råvandet i DGU 227.159 karakteriseres oxideret, vandtype A. Det indeholder lave mængder af natrium, klorid og fluorid. Der er moderate indhold af NVOC. Der er stort set ingen ammonium, jern, metan og svovlbrinte.
Råvandet i DGU 227.160 karakteriseres stærkt reduceret, vandtype D med en forvitringsgrad på 0,88.
Det indeholder moderate mængder natrium, klorid og jern. Der er højt indhold af ammonium, NVOC, svovlbrinte og metan.
OBS klorid er kun moderat, men er steget fra 35 i 1986 til 106 i 2009 – det er oftest tegn på for kraftig indvinding.
Der er ikke fundet organiske mikroforureninger eller sporstoffer over grænseværdien

 

 

Drikkevandskvaliteten

Analyser fra kontrolprogram, samt enkelte supplerende analyser fra 2000 til 2012 ses på bilag 2.
Borre vandværk har flere gange i de senere år haft mindre bakteriologiske overskridelser. Der er ofte overskridelser på NVOC og kronisk overskridelse på farvetal.
Vandet fra de to boringer er meget forskelligt – det kan være årsagen til at ammonium og nitrit et par gange har været overskredet. Der har været flere tilfælde med for lavt iltindhold.
Der er ikke fundet organiske mikroforureninger eller sporstoffer over grænseværdien.
Der er også set på analyser fra 2012 og 2013 – der er ikke sket væsentlige ændringer i forhold til den generelle beskrivelse af drikkevandskvaliteten.