Forsyningsområde

Borre Vandværks forsyningsledninger

 

Forsyningsledninger

 

 

Borre Vandværks forsyningsområde, indvindingsopland og placering af indvindingsboringer.

 

Forsyningsområde