Forbrugere og kapacitet

Vandværket har i 2007 tilsluttet følgende 228 forbrugere:
Husstande i byområde: 220
Landbrug med dyrehold: 5
Industri: 3

 

I vandværkets forsyningsområde findes Daglibrugsen og forsamlingshuset, som er særligt følsomme overfor en eventuel forurening af drikkevandet.


I vandværkets forsyningsområde findes seks ejendomme med egen forsyning og en ejendom med supplerende vandforsyning.

 

Forsyningssikkerhed

Vandværket har to boringer og ikke yderligere nødforanstaltninger.